Styrelsen

Ordinarie

Ordförande: Gunilla Rosander

Vice Ordförande: Åsa Danäs

Sekreterare: Elin Wallgren

Kassör: Joachim Jern

Ledamot: Alexandra Hallstedt

Ungdomsgruppsledamöter: Evelina Ingvardsson & Viola Clarin

Suppleanter

Vuxenledamöter: Tussi Malmqvist & Hannah Örtlund

Ungdomsgruppsledamot: Astrid Udd

 

Revisorer

Lars-Johan Asplund

Marie-Louise Wallgren

 

Valberedning

Cecilia Asplund

Mattias Örtlund