Styrelsen

Ordinarie

Ordförande: Gunilla Rosander

Vice Ordförande: Lisette Hedlund

Kassör: Katrin Thorström

Sekreterare: Elin Wallgren

Ledamot: Mats Nyström

Ungdomsgruppsledamöter: Alexandra Hallström & Hannah Örtlund

Ersättare

Vuxenledamotsersättare: Tussi Malmqvist & Claudia Tali Villar

Ungdomsgruppsledamotsersättare: Viktoria Malmström & Emilia Eriksson

 

Revisorer

Lars-Johan Asplund

Marie-Louise Wallgren

 

Valberedning

Cecilia Asplund

Mattias Örtlund