Styrelsen

Ordinarie

Ordförande: Gunilla Rosander
Vice Ordförande: Cecilia Löfholm
Sekreterare: Elin Wallgren
Kassör: Joachim Jern
Ledamot: Alexandra Hallstedt
Ungdomsgruppsledamöter: Bruno Quetel & Sandra Johansson

Suppleanter

Vuxenledamöter: Tussi Malmqvist & Åsa Danäs
Ungdomsgruppsledamot: Alice Danäs

Revisorer

Lars-Johan Asplund
Marie-Louise Wallgren

Valberedning

Cecilia Asplund
Mattias Örtlund