Styrelsen

Ordinarie

Ordförande: Gunilla Rosander
Vice Ordförande: Cecilia Löfholm
Sekreterare: Carina Holmberg Kivi
Kassör: Joachim Jern
Ledamot: Alexandra Hallstedt
Ungdomsgruppsledamöter: Viktor Holmberg Kivi & Alice Danäs
Föräldrarepresentant: Åsa Danäs

Suppleanter

Vuxenledamöter: Tussi Malmqvist & Elin Wallgren
Ungdomsgruppsledamot: Sandra Johansson

Revisorer

Lars-Johan Asplund
Marie-Louise Wallgren

Valberedning

Krister Persson
Astrid Udd