Gå med i RUT

(”Det susar i säven” som visades år 2009).

BÄR DU PÅ TEATERDRÖMMAR? VILL DU VARA MED OCH SPELA TEATER?

Att vara med i RUT kostar för närvarande 300:- per aktiv medlem och 500:- för ett helt familjemedlemskap.

Medlemsåldrarna ligger för närvarande från ca 8 år för barngruppen (från årskurs 2), från ca 12 år för ungdomsgruppen (från årskurs 6) och vuxengruppen har ingen bestämd åldersgrupp då det ofta brukar vara en blandad grupp åldersmässigt.

För tillfället så är alla olika grupper fullsatta eller vilande, men det finns en väntelista att anmäla sig till ifall man ändå är intresserad självklart. Skicka då ett mail till nedanstående adress.

OBS! När du skickar ditt mail till oss så skriver du e-postadressen med ett vanligt @ istället för (at) som det står nedan. Vi har skrivit e-postadressen med (at) för att vi ska undvika att få SPAM

E-post:
vantelista(at)teaterrut.se

Det du ska skriva med i mailet är följande information:

  • Ålder och det år du är född.
  • Ett telefonnummer vi kan nå dig på.
  • För- och efternamn på dig som vill bli medlem.
  • I de fall där du som förälder skriver till oss och anmäler ditt barn/ungdom så behöver vi även förälderns för- och efternamn.